Seznam položek:
KALKULACE
+420 731 613 522info@iprinting.cz

Ochrana osobních údajů

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, telefon, emailové spojení) ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je zákazníkem udělen na dobu neurčitou a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Uchovávání informací
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Prohlášení poskytovatele služeb
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků tiskograf.cz nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení objednávky.

Vyjádření souhlasu objednatele
Objednatel souhlasí s tím, že mu ze strany poskytovatele, tiskograf.cz, mohou být na zadaný email při objednávce zasílány informace charakteru obchodního sdělení.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace o cookies